Nyheter

Studentkåren utökar studerandes representation i Hankens styrelse

Hankens universitetskollegium beslöt 13.1.2021 att ge studerande ytterligare en
plats i Hankens styrelse. Det innebär att studerande från och med nästa mandatperiod återigen har två av 10 styrelseplatser, efter en paus sedan 2009.
Studerandes representation i styrelsen ökar därmed från 10 till 20 procent.
I och med beslutet har professorerna och övriga forskare efter årsskiftet två platser i
styrelsen, liksom lärare och övrig personal har två platser. De resterande fyra
platserna tillfaller externa representanter, i enlighet med universitetslagen.


 – Att studerande lyfts upp på samma representationsnivå som de andra grupperna i
universitetssamfundet är ett konkret bevis på Hankens genuina vilja att inkludera studerandena i sitt beslutsfattande, säger universitetskollegiets vice ordförande Julius Tallqvist. 

Med två representanter i styrelsen stärker vi studerandes inflytande på Hankens
strategiska nivå. Tillsammans med de andra medlemmarna i universitetskollegiet
kan vi nu bättre främja högskolans utveckling och dra vårt strå till stacken för Hanken
som helhet, säger Oscar Byman, ansvarig för högskolepolitik i SHS styrelse 2020.

Detta är ett resultat av ett utomordentligt samarbete mellan studentkårens styrelse
och universitetskollegiets studeranderepresentanter, så tack till alla inblandade. Ett stort tack också till alla inom Hankens organisation som understött studerandenas sak, säger Eliott Tallqvist, ansvarig för utbildningspolitik i SHS styrelse 2020.
Mandatperioden då förändringen träder i kraft gäller 1.1.2022-31.12.2024.


Studeranderepresentanterna till Hankens styrelse väljs av SHS fullmäktige under
2021 och alla närvaroanmälda studerande vid Hanken har rätt att söka.
En arbetsgrupp bestående av SHS styrelse, universitetskollegiets studeranderepresentanter samt SHS utbildningsutskott har drivit frågan om utökad studeranderepresentation i Hankens styrelse under hela 2020.

Mer information om Hankens styrelse och universitetskollegiet kan hittas här och här.