Nyheter

Sök till Vappen21-Teamet!

Vill du vara med och planera Vappen 2021? Och se till att Vappen 2021 blir ett oförglömligt
evenemang, oberoende av COVID-19 läget? Då skall du söka med till Vappen21-Teamet!


Själva teamet kommer att bestå av en mindre grupp energiska studentkårsmedlemmar, som
kommer att jobba under våren (möten ca en gång i veckan tills maj) med planeringen av
Vappen 2021. Detta team är även en perfekt chans om du är intresserad av att engagerade
dig i en kortare kårverksamhet och man behöver inte heller ha någon tidigare
kårerfarenheter för att kunna söka med.


Vi söker personer som är intresserade av bland annat PR, partner- och sponssökning och
evenemangsplanering. Om detta är du så skall du skicka in en fri formulerad ansökan som
innehåller:
En kort beskrivning om dig själv
Varför du söker med till Vappen21-Teamet
Hur du skulle vilja att SHS Vappen 2021 skulle se ut, oberoende COVID-19 läget
Dina kontaktuppgifter (telefonnummer & email)
En bild på dig själv


Skicka in din ansökan senast 27.1.2021 till daniel.hasselstrom@shs.fi

Ses på intervjun!


Om du har frågor om Vappen21-Teamet eller Vappen 2021 i allmänhet? Ta då kontakt med:
Daniel Hasselström, Evenemangsansvariga i Styrelsen 2021 (daniel.hasselstrom@shs.fi)
(+358 50 5707846)