Nyheter

SHS riktlinjer angående coronaviruset

Hela nyheten är uppdaterad 11.1.2021

Svenska handelshögskolans studentkår följer finska myndigheternas anvisningar gällande bekämpning av spridning av Covid-19. Nyheten uppdateras alltid då nya åtgärder tas i bruk. 

SHS följer aktivt med myndigheternas nyheter och tar i beaktande våra medlemmars och anställdas hälsa och välbefinnande i hela verksamheten. SHS styrelse granskar följande beslut i enlighet med situationens utveckling.

I dessa tider är det viktigt att komma ihåg att du är inte ensam i detta. Ta hand om varandra och använder er av olika medier för att hållas i kontakt. Glöm inte att ta hand om dig själv, i slutet av detta inlägg hittar du information om olika stödfunktioner Studentkåren och Hanken erbjuder

SHS riktlinjer gäller från och med1.1 och riktlinjerna gäller tills 31.1.

Evenemang 

Alla evenemang som SHS ordnar kommer att ske online evenemang, i enlighet med myndigheternas rekommendation. Inga fysiska evenemang kommer att ordnas tills vidare.

Utrymmen och dess användning

Officeutrymmet

Distansarbete rekommenderas. Kårens kontor är öppen för kårrelaterat arbete, kåren skall inte användas till andra ända mål. Möten för bör hållas online.  

Kårens kontorsutrymmet begränsas till 10 personer åt gången. Ifall du har behov av att komma till kåren ska du vara i kontakt med generalsekreteraren Kristiane Width (gensek@shs.fi). Det rekommenderas att använda munskydd då säkerhetsavstånd inte kan hållas. 

Resten av SHS utrymmen

SHS utrymmen är stängda och kan inte bokas tillsvidare. Detta gäller privatpersoner och SHS organ.  

Vistelse på kåren utan överenskommelse kan leda till disciplinära åtgärder.

Känner du att du vill tala med någon? 

Kom ihåg att du kan kontakta en StödHankeit ifall du behöver någon att tala med eller känner dig ensam. Det kan vara frågan om allt från studier, rutiner och välmående till svårigheter att hitta vänner eller något annat som känns jobbigt. StödHankeiterna kan hjälpa dig genom sina egna erfarenheter eller helt enkelt bara vara någon som lyssnar. Kom ihåg att du inte är ensam!

Hankens info och anvisningar

Svenska handelshögskolan informerar själv om sina restriktioner och åtgärder för att hindra smittspridningen. Hanken i Helsingfors kommer att vara fortsätta vara stängd. Examiniarium kommer vara öppen för vissa tentor. Läs mer här:  https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/information-gallande-corona

Samtalsstöd till studerande ges fortfarande på distans. Studiecoachen, studiepsykologen och psykoterapeuten tar emot Hankeiter som förut på distans. Lär mer här: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/information-gallande-corona/information-studenter 

För mer information kontakta:

info@shs.fi och Generalsekreterare Kristiane Width, tfn +358451482377