Nyheter

Äldremannarådet söker nya medlemmar

Är du en erfaren, meriterad kårräv som ännu känner att du har något att ge för kåren? Då kan Äldremannarådet (ÄMR) vara något för dig!

Äldremannarådet är ett rådgivande organ, bestående av ordförande samt tre till fem medlemmar (varav hälften nya, hälften gamla), som har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och fullmäktige.

Till äldremannarådets uppgifter hör:
– att följa upp och ge ändringsförslag för implementeringen av kårens vision, mission och strategi
– att bevara och utveckla studentkårens traditioner och kulturella arv
– att stöda studentkårsaktiva och kårens förvaltning, och främja kontinuitet
– att ge förslag på mottagare av förtjänsttecken och stipendier
dessutom kan ÄMR exempelvis sitta med i olika projektgrupper, ge kommenterarer och förslag till bland annat styrelsen och fullmäktige och fungera som ett bollplank för tankar och idéer.


Om du är intresserad av att fungera som medlem i äldremannarådet 2021, skicka en presentation av dig själv inkluderat dina studentkårsmeriter. Berätta också varför just du vill vara medlem i Äldremannarådet och vad du kan bidra med.

Ansökan skickas till Äldremannarådets ordförande Julius Tallqvist (julius.tallqvist@shs.fi) senast den 20 januari 2020. Frågor kring valet av ÄMR eller ÄMR:s arbete kan givetvis riktas till densamme.

Alla sökanden kallas till intervju, varefter ordförandes förslag för val av medlemmar behandlas på fullmäktiges möte 27.1.2020.