Nyheter

Sök SHS märken och stipendier!

År 2020 har utan tvekan varit ett tufft år för oss alla, men nu är juletiden här och det värmer oss alla i vinterns mörker. Nu är det dags att tänka på alla de goda gärningar vi har åstadkommit tillsammans för att bekämpa de tuffaste tider också, i form av SHS märken och monetära stipendier!

Årligen delar studentkåren samt olika understödsföreningar ut diverse märken och stipendier till dess medlemmar för att belöna studerandes förtjänst för deras insats för att främja verksamheten på SHS!

Mottagare av stipendier och märken kungörs på den traditionsenliga SHS Årsfesten den 24 Februari 2021!

Nedan finner du en lista på märken och stipendier samt beskrivningar till dem som du kan nominera en studerande vän vid Hanken till eller söka stipendium för eget gynnande. 

Alla ansökningar och motiveringsbrev för SHS märken och stipendier 2021 skickas till ansokan@shs.fi senast den 12.1.2021.

Märken:

Stora kårnålen i silver- till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla

Lilla förtjänstmärket– utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla.

Kamratsskapsmärket– utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen ”god kamrat” och som har befrämjat god Hanken-anda.

Intressebevakningsmärket i guld– utdelas till studentkårsmedlem som genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Universitetskollegiet, Hankens Styrelse, Akademiska rådet eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. Förslag på mottagare av Intressebevakningsmärket i guld framställs av sittande utbildningspolitiskt ansvarige i studentkårens styrelse eller av ordinarie kårmedlem.

Intressebevakningsmärket i silver– utdelas till studentkårsmedlem genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Hankens institutionsråd eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. Förslag på mottagare av Intressebevakningsmärket i silver framställs av sittande utbildningspolitiskt ansvarige i studentkårens styrelse eller ordinarie kårmedlem.

Stipendium:

Kårstipendium (250 euro)

 • Kårstipendium kan sökas och delas ut till studerande som förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa. Kårstipendium kan utdelas till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng. Vid utdelande av kårstipendium beaktas härtill enbart studentkårsmeriter. Till ansökan skall bifogas studieutdrag och förteckning över den sökandes studentkårsmeriter.

Sanna Hankeiten (2000 euro)

 • ‘Den sanna hankeiten’ delas ut till en person som har visat sig uppfylla någon eller några av följande egenskaper vid sin verksamhet inom ramen för SHS: Stöder och hjälper sina kamrater, ställer upp för gemensam sak, visar gott kamratskap, förhåller sig lojal till sin studentkår SHS, ställer upp för SHS, dess samarbetsorganisationer och takorganisationer. Förslag till stipendiemottagare kan framföras av SHS styrelse och av enskild SHS kårmedlem.

Kåryrarstipendium (2000 euro)

 • KårYrar Stipendiet tilldelas studerande för slutexamen på Hanken eller nyligen utexaminerad. Stipendiet utdelas till en person – med mångsidig kårverksamhet eller – som lett eller deltagit i ledningen av ett stort projekt inom kåren eller – med långvarigt engagemang inom studentkåren. Stipendiet kan ansökas av individen själv eller av annan person(er). Stipendienämnden kan självständigt välja en kandidat utan ansökan. Stipendiesumman är 2000 EUR. Mottagaren av stipendiet erhåller ett av SHSUF:s styrelse utfärdat särskilt stipendiebrev.

Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendiernas storlek fastställs av Understödsföreningens styrelse. Poster inom studentkåren som kvalificerar för stipendiet är 

 • Styrelsemedlem
 • Fullmäktigeordförande 
 • CN ordförande
 • CN skattmästare
 • Årsfestkommitténs ordförande
 • Informationskommitténs ordförande
 • Exchange Committee’s ordförande
 • Gulnäbbskommitténs ordförande
 • IHD ordförande
 • Idrottskommitténs ordförande
 • Programkommitténs ordförande
 • Masters’ Committee’s ordförande
 • Centralvalsnämndens ordförande
 • SSHVs ordförande

Ansökningarna rangordnas enligt kåraktivitet och stipendierna kan denna gång ansökas av personer som innehaft någon av de ovan nämnda posterna under året 2020 och avslutar sitt uppdrag december 2020. 

Alla ansökningar och motiveringsbrev för SHS märken och stipendier 2021 skickas till ansokan@shs.fi senast den 12.1.2021.

Vid frågor eller angelägenheter gällande SHS märken och stipendier samt dess utdeltningar kan hänvisas till Generalsekteraren (gensek@shs.fi)