Blogg

SHVS-utvidgning – Information gällande ändringar i din studerandehälsovård 2021!

Hej Hankeit! Dina hälsovårdstjänster förändras 1.1.2021. Detta betyder att SHVS framöver även kommer betjäna studerande vid yrkeshögskolor, inte endast universitetsstuderande. Dessutom kommer endast examensstuderanden (alltså inte utbytesstuderanden eller doktorandstuderanden) ha tillgång till SHVS tjänster efter utvidgningen. 

I och med utvidgningen förnyar SHVS även sin servicemodell, för att garantera att studeranden får tillgängliga och likvärdiga tjänster. Den nya servicemodellen fokuserar på att centralisera tjänster och på ett multiprofessionellt ansvarsteam för olika studeranden och studieinriktningar.  SHVS kommer också att öka sina e-tjänster och distanstjänster, så att det blir ännu lättare för dig som studerande att få vård. Dessutom kommer det från och med 1.1.2021 vara möjligt att använda SHVS tjänster genom hela året på vardagar och i fortsättningen kan du använda vilket som helst av SHVS egna serviceställen. Det kommer finnas 24 stycken serviceställen runtom i Finland. Mera information om utvidgningen hittar du här: (https://www.yths.fi/sv/shvs-2/shvs-2021/)

Hälsovårdsavgiften som ger rätt till SHVS tjänster betalas till FPA från och med december 2020. Hälsovårdsavgiften betalas terminsvis, alltså 2 (två) gånger per år, och storleken på avgiften är 35,8€ per termin, man kan också betala hela årets avgift på en gång. Du får inte en faktura hem, utan du ska betala avgiften på eget initiativ via FPA:s e-tjänst (OBS! Avgiften är obligatorisk för alla närvaroanmälda). Förfallodagen för kommande vårens avgift är 31.1.2021, om du har anmält dig som närvarande på Hanken för vårterminen. Mera information om betalningen, dröjsmålsavgifter samt hur du ska agera om du inte har tillgång till e-tjänsten hittar du här
(https://www.kela.fi/web/sv/sa-har-betalar-du-halsovardsavgiften-for-hogskolestuderande). Dessutom kommer besöksavgifterna att slopas, men däremot kommer avgifter för oanvända mottagningstider att behållas.

#SHVS2021