Arbetsannonser

Är du Niords nya Community manager?

Ekonomföreningen Niord är med sina ca. 4000 medlemmar den näst största föreningen inom Finlands Ekonomer och bevakar bland annat de svenskspråkiga intressena i förbundet. Visöker nu en flexibel och proaktiv Community Manager (10 h/vecka), för att hjälpa till med föreningens kommunikation, marknadsföring och andra administrativa uppgifter.

Som Community Manager är du skapare av Niords ansikte utåt och producerar digitalt innehåll som engagerar och intresserar mottagaren och som stöder föreningens målsättningar. Till uppgifterna hör bland annat att:

  • Regelbundet uppdatera föreningens sociala mediekanaler, som Facebook, Instagram och LinkedIn.
  • Planera och skriva nyhetsbrev till föreningens medlemmar.
  • Komma med artikelidéer för föreningens tidning Niordbladet, samt eventuellt även skriva artiklar och fotografera.
  • Uppdatera och hantera webbsidan.
  • Sköta om föreningens Live-sändningar i form av t.ex. utbildningar.
  • Ordna samt fungera som kontaktperson vid en del av föreningens evenemang.

Till rollen hör även att sköta uppgifter av mindre regelbunden karaktär, till exempel att närvara vid betygsutdelningar samt sköta myndighetsrapporteringar och praktiska arrangemang vid styrelsemöten.

Vem söker vi?

Tjänsten är på deltid (ca 10 h/ vecka) och passar därför bra åt t.ex. en marknadsföringsstuderande i slutskedet av sina studier. Eftersom uppgifterna är av varierande karaktär och kan skötas flexibelt, söker vi en person som är bra på att koordinera sitt arbete och prioritera olika uppgifter. Vi förväntar oss goda kunskaper inom olika sociala mediekanaler samt utmärkta skriftliga och muntliga kunskaper i svenska. Vi önskar även att du hanterar olika tekniska lösningar som tex enklare videoproduktion och har lätt att lära dig nya program.

Tjänsten pågår till slutet av maj 2021 med möjlighet till förlängning. Start enligt överenskommelse. Skicka in en fritt formulerad ansökan samt cv till niord@ekonomit.fi senast 15.12.2020. Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med verksamhetsledare Catarina Söderström på catarina.soderstrom@niord.fi, eller tel. nr. 0400 138 528