Nyheter

SHS och ÅAS: Höj studiestödets inkomstgränser!

SHS och ÅAS: Höj studiestödets inkomstgränser!

Nyheten kan också läsas på HBL via denna länk: https://www.hbl.fi/artikel/karer-vill-hoja-studiestodets-inkomstgranser/

Och på Åbo Underrättelser via denna länk: https://abounderrattelser.fi/karer-vill-hoja-studiestodets-inkomstgranser/

Finlands studentkårers förbunds (FSF) förbundsmöte antog 13.11 en linjedragning om att höja studiestödets inkomstgränser med femtio procent. Ändringen skedde genom ett gemensamt förslag av studentkårerna vid Svenska handelshögskolan (SHS) samt Åbo Akademi (ÅAS).
Genom att förslaget gick igenom ska FSF nu främja att studiestödets inkomstgränser höjs till en nivå där en studerande som lyfter studiestöd i nio månader under ett år får förtjäna 18 000€ i året utan att det påverkar studiestödet.

-Att höja inkomstgränserna är ett mål som vi långsiktigt arbetat för på SHS. Studerande som vill skaffa sig värdefull arbetserfarenhet och stärka sin utkomst vid sidan om studierna ska uppmuntras till det. Förslaget skulle stärka studerandes ställning på arbetsmarknaden och nu är det upp till studentrörelsen att föra budskapet vidare till regeringen, säger Oscar Byman, vice ordförande vid Svenska handelshögskolans studentkår.

-Kring 40 000 studerande är årligen tvungna att återbetala en del av studiestödet på grund av en årlig inkomst som överskrider den nuvarande gränsen. En höjd gräns skulle ge mera andningsrum för studerande som sommarjobbar och de som jobbar vid sidan av studierna. Vi på ÅAS ser att höjningen av inkomstgränsen skulle vara ett viktigt steg i förbättrandet av studerandes ekonomiska förutsättningar, konstaterar Matias Martelin, styrelseordförande vid Åbo Akademis Studentkår.

-Det är fint att SHS och ÅAS som två svenskspråkiga och mindre studentkårer kan påverka också i andra frågor än språkfrågor. Vi har förberett förslaget tillsammans med andra delegationer med ekonomistuderande, och eftersom det godkändes kan vi konstatera att en höjning av studiestödets inkomstgränser åtnjuter ett brett stöd bland studerande, avslutar Fanny Hindsberg, kårordförande vid SHS.