Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsemöte 31/2020

Svenska Handelshögskolans Studentkår
Mötesreferat för styrelsemöte 31/2020
Plats: E-post möte
Tid: 11.11.2020 kl. 13:00

Närvarande:
Fanny Hindsberg, Oscar Byman, Maisa Dyhr, Filip Jägerroos, Joakim Kiuru, Eliott Tallqvist, Nea Olsson, Axel Toukkari och Kristiane Width

Mötet öppnades kl. 13:01 av Fanny Hindsberg

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Föreslog studentkårens val av revisor jämte suppleant
 • Föreslog studentkårens inventeringsmän samt personliga suppleanter

Styrelsens aktiviteter:

 • Gemensamma aktiviteter: Jobbat på verksamhetsplan och budget draft för 2021
 • Fanny Hindsberg: Förberett och presenterat styrelsens förslag till inspektor, draft på budget och verksamhetaplan för fullmäktige. Möte med kylterikopon. Förberett för FSF förbundsmöte.
 • Oscar Byman: Möte med kylterikopon. Förberett för FSF förbundsmöte. Möte med Rasmus Sinnemaa.
 • Eliott Tallqvist: Arbetat med examination i Coronatider och hur Hanken borde hantera situationen. Möte med Rasmus Sinnemaa. Möte med kylterikopon. Utbildat SHS fullmäktige i intern intressbevakning.
 • Joakim Kiuru: Haft möten med bl.a. Finlands ekonomer och Deloitte om förnyandet av kontrakt. Drivit NUs verksamhet och arbetat på NUs Handbok. Fört vidare samarbetsdiskussioner med bl.a. Academic Work, Minjon Recruiting och PALS. Deltagit på Niords styrelsemöte.
 • Maisa Dyhr: Deltagit på möte  med Kylterihuone och FSF-liittareskolning. Jobbat på jämlikhetspolicydokument med Fille, strategins some-marknadsföring, Veckan för psykisk hälsa-material och planerat Joulupuu-keräys. Utbildat fullmäktige i sociapolitik
 • Nea Olsson: Planering av Julveckan. Personlig kontakt med ordföranden gällande deras evenemang, godkänna säkerhetsplaner. Studerandens självständighetsdagens fackeltåg – möte.
 • Filip Jägerroos:  FUU källarkväll, Lindström ändring av matta-avtal, ny SHS matta
 • Axel Toukkari: Koordinerat sociala medierna. Finslipat på hemsidans engelska sida. Uppdaterat SSL certificate. Med Maisa D. lanserat stysse rekryvideon. Gjort shs e-mail

Övriga ärenden

 • Inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl. 16.09.2020 kl. 13:50