Nyheter

Sök till styrelsen 2021!

Vill du vara med och påverka och utveckla vår kära studentkår det kommande året?
Söker du en chans att utveckla dig själv och skapa värdefulla kontakter för framtiden?
Vill du vara med och representera Svenska handelshögskolans studentkår runtom i Finland och utomlands?
Vill du bevaka SHS:s medlemmars intressen både på Hanken och i samhället?
Om du svarade JA, så sök till styrelsen 2021!

Nedan finns ett urval på olika uppgifter som styrelsen ansvarar för:

Kommunikation – Ansvarig för kårens webbsida och sociala medier.


Socialpolitik – Ansvarig för välmående och hälsa inom studentkåren och intressebevakning gällande välmåendefrågor för studerande.

Näringsliv – Ansvarig för kårens alla näringslivskontakter. Ordförande för Näringslivsutskottet.

Utbildningspolitik – Ansvarig för intressebevakning inom Hanken. Ordförande för Utbildningsutskottet.

Högskolepolitik – Tillsammans med ett finskt nätverk av studentkårer, bevaka våra studerandes intressen i högskolevärlden och i samhället. Samarbetar med Finlands Studentkårers Förbund och övriga intresseorganisationer.


Förvaltning & Underhåll – Ansvarig för Casa Academica och kontakt för husbolaget

Internationella relationer – Ansvarig för kårens internationella verksamhet och medlem av Nordic Board. Kan också bevaka internationella studerandes intressen.

Program – Ansvarig för programutveckling och evenemang på studentkåren som styrelsen ordnar. Ansvarig för kontakt mellan klubbarna och kommittéerna inom kåren.

Styrelseordförande – högsta ansvarig och leder styrelsens arbete samt är kårordförande.

Styrelsen har andra uppgifter än de som räknats upp här och styrelsens uppgifter kan också utvecklas, så om du har ett intresse att jobba med andra ärenden än de jag räknade upp så får du gärna nämna det i din ansökan. Till exempel Hållbarhet är något jag tänker mig att det borde finnas en ansvarig för i styrelsen.

Om du vill ansöka till Styrelsen 2021 eller har några frågor kontakta mig på daniel.karlsson@shs.fi eller ring/whatsappa på +358 40 5351968.

Deadline för ansökan är söndagen den 15.11 klockan 15:00. Ansökningen får vara fritt formulerad, beskriv gärna eventuella tidigare poster inom studentkåren och annat som kan vara relevant, samt vad du är intresserad av att jobba för och med i styrelsen. Om du vill bifoga den, så läser jag gärna din CV, men om den inte är uppdaterad är det också okej utan.

Förslaget på styrelsen behandlas av fullmäktige på valmötet 18.11.2020. Förslaget blir klart och skickas ut till fullmäktige med möteshandlingarna tre dagar före mötet, dvs 15.11.2020 före klockan 15.

Jag hoppas att du söker till styrelsen 2021! Om du är intresserad, men något känns oklart eller osäkert så är det bara att vara i kontakt, jag svarar gärna på alla frågor! Om du är i valet och kvalet mellan att söka och inte söka får du också gärna höra av dig till mig!

Daniel Karlsson
Styrelsebildare 2021