Blogg

Sök till institutionsrådsrepresentant

SHS söker en suppleant studeranderepresentant från Vasa med finansiell ekonomi som huvudämne till institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi som för fram studerandes talan och önskemål. Mandatperioden är fram tills 31.12.2021.

Ärenden som kan behandlas i ett institutionsråd är följande: Undervisningsplaner, personalplaner, budget samt ärenden som berör institutionens verksamhet. I ett institutionsråd sitter det institutionens personal och studeranden. I ett institutionsråd sitter det sex studeranderepresentanter, tre ordinarie med tre stycken personliga suppleanter. Institutionsråden leds av institutionens prefekt.

Som studeranderepresentant i ett institutionsråd får du ut följande

  • Övning i mötesteknik
  • Ett förtroendeuppdrag att sätta på din CV
  • Chansen att känna Hanken och din institution bättre
  • Möjligheten att utvidga ditt personliga nätverk bland personalen och studerande

I utbyte mot detta förväntas det att du deltar i Utbildningsrådets samt Akademiska rådets möten. Du kommer även att samarbeta med SHS utbildningsutskott, som koordinerar studeranderepresentationen vid Hanken.

Om du vill ha mera information om posten och möjligheterna den ger är det bara att ta kontakt på eliott.tallqvist@shs.fi eller per telefon +358 401599962

Ansökningar skickas till studier@shs.fi och deadline för ansökningar är 12.11.2020 kl. 15:00

Eliott Tallqvist

Styrelsen 2020

Utbildningspolitik