Nyheter

Ansök om stipendium från Svenska ekonomie studenters stiftelse senast den 6.11.

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) ändamål är att vara en förenande länk
för studerande vid Svenska handelshögskolan och att stödja studerandes samhälleliga,
sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner.

SESS uppfyller sitt ändamål bl.a. genom att dela ut understöd till studerande. Vid tidigare utdelningar har ändamål som främjar flera personer eller ett allmännyttigt syfte prioriterats framom personliga ändamål. I år lägger vi även vikt på ändamål som höjer gemenskapen under
koronarestriktionerna.

I snitt beviljas 500 euro för enskilda personers ändamål. Din ansökan bör vara i PDF-format och innehålla uppgifter om vem som söker understöd och till vilket syfte. Ansökan bör också tydligt specificera hur stort belopp som ansöks och hur beloppet skulle användas. Ange också i ansökan om det för ändamålet har beviljats understöd från andra instanser. Om ansökan är projektbaserat önskar vi att du i ansökan inkluderar en budget.


Stiftelsen kommer att meddela varje sökande separat om beslut om utdelning.
Understödet betalas ut under december. Vänligen notera att stiftelsen kan kräva
rapportering av understödets användning i efterhand.
Skicka ansökan till sess@shs.fi senast fredagen den 6.11.
Frågor kan riktas till SESS ordförande Ida Andersén eller vice ordförande Andreas
Lindén på sess@shs.fi


Svenska ekonomie studenters stiftelse
Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) stödjer Hankeiternas samhälleliga, sociala,
intellektuella och studierelaterade ambitioner. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte genom att stödja
studeranden under deras studier, i företagsdrivande eller i början av deras karriär.

Dessutom
stöder stiftelsen initiativ till att organisera evenemang mellan studerande och alumner, initiativ
kopplade till studerandes hälsa och välmående samt samfund och aktörer som gynnar
stiftelsens ändamål. Stiftelsen stöder i första hand syften som gynnar flera personer framöver
enskilda individer.


Stiftelsen äger också de så kallade kårföretagen: Svecasa och Casa Security ( IB Bokhandel).
SveCasa arrangerar prepkursen närmast Hanken och från IB bokhandel hittar du
studierelaterade material och studentkårens produkter för det goda livet! Stiftelsen är också
delägare av Academic Business Consulting, en så kallad “ABC-kurs” på Hanken.


Stiftelsen grundades år 2015 och i styrelsen sitter både sakkunniga medlemmar och
studerandemedlemmar. Ansökningstiden för stiftelsens styrelse och förvaltningsråd publiceras
på SHS.fi.