Nyheter

Visste du att du kan ansöka om projektbidrag?

En kommitté, klubb eller enskilda medlemmar på SHS kan ansöka om bidrag för projekt av studentkåren. Ett särskilt evenemang, något utöver den normala verksamheten eller separata individuella projekt kan beviljas med kravet att evenemanget eller initiativet är öppet för alla Hankeiter.

Bidraget ska användas till de utgifter som den ansökande parten presenterar i sin ansökan. Projektbidrag beviljas inte för följande saker: alkohol, halarmärken, intern programverksamhet och representationskostnader. Eftersom studentkåren erbjuder nätsidor, och det är i studentkårens intresse att verksamheten centraliseras under ett tak beviljas bidrag inte heller för upprättande eller underhåll av egna nätsidor.

Finansieringen från studentkåren fungerar så att den ansökande parten skickar in kvitto(na) via Bezala och efter inlämningen ska de godkännas av styrelsen. Summan får inte överskrida den mängd som är beviljad. Det är viktigt att kvittot skickas in inom utsatt tidsram (en månad från och med att kostnaden uppstått) för att kunna godkännas och för att kunna betala ut projektbidraget. Bidraget måste användas under samma termin som det har beviljats.

OBS! För klubbar: Projektbidrag är inte till för att ansökas som en förlängning på klubbidraget, t.ex om klubben spenderat hela sin klubbidragssumma före terminen är över. Om du är en ny klubb som har grundats efter kårmässan så kan du ansöka om projektbidrag för att finansiera terminen.

Ifall du har frågor, tveka inte att ta kontakt med SHS styrelsemedlem Filip Jägerroos på filip.jagerroos@shs.fi.

Fyll i ansökan här: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGqpHDAnQikJ8DMEuVzNFXp_oU_DzGHvC1yP68fkaDwYfPtQ/viewform