Nyheter

Kungörelse för fullmäktigeval 2020

Fullmäktigevalet ordnas 22-23.10.2020 med elektronisk förhandsröstning 17-21.10.2020.

Under de egentliga valdagarna kan man rösta elektroniskt från och med 22.10 kl 00.00 till 23.10 kl 16.00.

Man kan även rösta på plats i Hanken 22.10 klockan 11.00-16.00 och 23.10 klockan 11.00-16.00 i Hankens foajé i Helsingfors, Arkadiagatan 22 och i foajén i Vasa Hankens byggnad, ingång från Biblioteksgatan 16.

Den elektroniska förhandsröstningen ordnas 17.10 kl 00.00 – 21.10 kl 23.59.

Anmälningstiden för kandidater börjar 28.9.2020 och sista anmälningsdagen är 4.10.2020 klockan 16.00 då alla kandidatlistor ska vara undertecknade och inskickade elektroniskt i pdf-format till kansli@shs.fi.

På studentkårens hemsida kommer du även att hitta den officiella vallängden. Detta är en lista på alla närvaro anmälda studerande som får ställa upp och/eller rösta i SHS fullmäktigeval i år. Ifall du är osäker på om du är närvaroanmäld och har rätt att ställa upp; vänligen gå och kontrollera att just du finns noterad på listan. Om du misstänker att det finns ett fel i vallängden vänligen kontakta generalsekreteraren senast 4.10.2020 klockan 12.00.

De kandidater som önskar ingå ett valförbund och de valförbund som önskar ingå en valring skall lämna in en anmälan på detta till studentkårens generalsekreterare eller till valnämnden i Vasa senast 8.10.2020 klockan 16.00, varefter kandidatlistorna publiceras.

Valordningen finns till påseende på studentkårens hemsida under ‘Protokoll och Regelverk’. Som SHS medlem kan du använda dig av användarnamn och lösenord via Shibboleth för att komma åt filen. Kandidaterna och valförbunden får inte göra valreklam på studentkårens officiella anslagstavla.

Vid övriga frågor andående fullmäktige valen vid Svenska handelshögskolans studentkår, ta kontakt med Centralvalsnämndens ordförande Anton Nilsson, anton.nilsson@shs.fi eller Generalsekretaren gensek@shs.fi

Ställ upp som kandidat idag genom att klicka länken nedan!