Nyheter

Sök Klubbidrag!

I dag öppnar ansökningstiden för klubbidraget för hösten 2020. Skicka in klubbens ansökan till klubbansvarige Filip Jägerroos till klubbansvarig@shs.fi senast den 18.9.2020.


En klubb under SHS kan ansöka om bidrag för sin verksamhet av kåren. För att klubben ska få bidrag ska följande krav följas:

1) Klubben ska delta på kårmässan och presentera sig och sin verksamhet för andra kårmedlemmar. På hösten kommer kårmässan att äga rum den 29.9. Mera information senare.
2) Klubben ska ordna två evenemang som är öppet för alla hankeiter. Det uppmanas också att andra evenemang ska vara öppna för alla.

Mera information om klubbidrag hittar på shs.fi under protokoll och regelverk: Klubbmanualen.