Nyheter

Utbildningsutskottet rekryterar

Är du intresserad av dina studier, brinner för dina studier och huvudämne och är intresserad av att påverka på högskolan? Då är detta en gyllene chans för just dig! Studentkåren söker nu en nya studeranderepresentanter. Följande poster har nu öppnats:

 • Suppleant i institutionsrådet för marknadsföring och logistik (Vasa, Marknadsföring)
 • Suppleant i institutionsrådet för företagsledning och organisation (Helsingfors, Entreprenörskap)
 • Suppleant i institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi (Helsingfors, Finansiell ekonomi)
 • Ordinarie i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt (Helsingfors, redovisning)
 • Ordinarie i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt (Vasa, redovisning)
 • Suppleant i institutionsrådet för redovisning och handelsrätt (Vasa, redovisning)
 • Ordinarie i språkdirektionen (Vasa, valfritt huvudämne)
 • Suppleant i språkdirektionen (Vasa, valfritt huvudämne)

 
Låter intressant, men vad gör ett institutionsråd? Till institutionsrådens uppgifter hör rekrytering av nya tjänster, utvecklande av kurser, schemaläggningsförslag mm. Därför är det ytterst viktigt för studentkåren att ha en representant i dessa råd, så att studentkåren har någon som för studerandes talan. Studentkåren har även två representanter i språkdirektionen, där det behandlas frågor som berör spåkkurser. Till exempel, kursstorlekar i första årets språkkurser kan behandlas i språkdirektionen.
Som representant i institutionsrådet och språkdirektionen får du bland annat följande saker:

 • Övning i mötesteknik
 • Ett förtroendeuppdrag att lägga på din CV
 • Chansen att lära känna Hanken och dina föreläsare bättre
 • Möjligheten att påverka dina studier

 
I utbyte förväntas det av dig följande:

 •  Att du deltar på möten som hålls ett par gånger per termin
 • Att du samarbetar med Utbildningsutskottet som håller möten 1 gång per månad och rapporterar vad som hänt på mötena

 
Att vara studeranderepresentant kräver alltså inte så mycket tid av dig samtidigt som du får värdefull erfarenhet av högskolan och för framtiden, samt en möjlighet att besluta hur studierna i just ditt ämne skall se ut.
 
Låter detta som något för dig? Skicka i så fall en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi. Ansökningarna gås igenom efter ansökningstidens slut, varefter alla sökande meddelas utfallet av ansökningen.
 
Ansökningstiden för dessa poster går ut 03.06.2020 kl. 15:00
 
Eliott Tallqvist
Utbildningspolitik
Styrelsen 2020