Nyheter

Sök till Centralvalsnämnden!

Är du intresserad av att lära dig mera om hur vårt demokratiska system fungerar på en gräsrot nivå och hur man organiserar val?
Oroa dig inte, du behöver inte vara expert från förrut, bara så länge du tycker om att jobba tillsammans med andra och tycker om utmaninga, bör du söka till CVN!
Centralvalnämndens (CVN:s) uppgift är att övervaka och verkställa valet, med hjälp av bland annat styrelsens intressebevakare. CVN består av fyra till åtta personer samt ordförande. Förutom valet ordnar CVN valdebatter, evenemang och skapar en marknadsföringsplan som uppmuntrar SHS medlemmar att ställa upp samt rösta i valet. CVN upprätthåller även kontakten med centralvalnämndens representanter i Vasa.
Genom att vara med i CVN får du insikt i hur ett val arrangeras, samtidigt som du har möjlighet att utveckla hur hela valprocessen går till på SHS och lära känna nya vänner!
CVN ger dig en möjlighet att utveckla dina PR kunskaper (och nog annat också), vilket utan tvivel kommer att hjälpa dig i framtiden inom både studentkåraktiviteter och karriärutveckling!
Skicka en fritt formulerad ansökan till ansokan@shs.fi  senast den 3.6.2020!