Nyheter

Nya anvisningar till användning av studentkårens utrymmen

Svenska handelshögskolans studentkår vidtog 13.3 åtgärder i linje med myndigheternas anvisningar för att dämpa spridningen av covid-19. Sedan detta har läget och myndigheternas anvisningar ändrats och SHS uppdaterar därför sina riktlinjer.
Den 4.5 fastställde regerinen en ny hybridstrategi för hantering av coronakrisen samt nya stegvisa avvecklingar av de tidigare restriktionerna för att hindra spridningen av COVID-19. ’ Målsättningen är att med hjälp av hybridstrategin effektivt bromsa epidemin på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt medför negativa konsekvenser för människor, företag, samhället och tillgodoseendet av de grundläggande fri- och rättigheterna (Statsrådet 4.5.2020)’.
SHS följer kontinuerligt med myndigheternas och Hankens anvisningar. SHS styrelse och anställda fortsätter över sommaren att främst arbeta på distans. Vid behov är det möjligt för studentkårens medlemmar att vistas på studentkåren för kårrelaterat arbete.
För bekräftelse av vistelse på kåren för tidigare nämnda sammanhang, kontakta Generalsekreterare Kristiane Width per e-post (gensek@shs.fi) senast 24 timmar före efterfrågad tid till studentkårens utrymmen. Beakta att sammankomster begränsas till tio personer till och med den 1.6, och SHS uppmanar sina medlemmar till att begränsa sina sociala umgängen. Kom också ihåg att stanna hemma om du känner dig sjuk!
SHS följer med myndigheternas och Hankens information och uppdaterar sina riktlinjer vid behov.
Följ med informationen om studierna som skickas av Hanken till @student.hanken.fi-adresserna, information på kursernas Moodle-sidor samt SHS information på shs.fi.