Nyheter

Oy Casa Security Ab söker nya styrelsemedlemmar

Vill du vara med och utveckla ett riktigt företag? Oy Casa Security Ab, alltså våran egen IB
Bokhandel, söker nya, engagerade styrelsemedlemmar.
Trots att bokhandeln funnits till för studerande redan ett tiotal år utvecklas
verksamheten fortfarande hela tiden och under de senaste åren har IB framgångsrikt genomgått
flera större förändringar. Vill just du vara med och påverka företagets framtid? Samtidigt får du
god insikt i företagets alla delar och processer, för att inte glömma en ovärderlig erfarenhet att
lägga till din CV.
Vi söker medlemmar med olika huvudämnen och erfarenheter. Det viktigaste är att du är
intresserad av att lära dig om företaget och tar en aktiv roll i styrelsens arbete. Uppgiften som
styrelsemedlem kräver tidsmässigt som mest några timmar i månaden.
Skicka in en fritt formulerad ansökan och din CV (på finska, svenska eller engelska) eller en länk
till din LinkedIn profil, senast den 06.05.2020 till daniel.hasselstrom@shs.fi
Eventuella frågor kan också riktas till nuvarande styrelseordförande Daniel Hasselström:
daniel.hasselstrom@shs.fi / + 358 50 57 07 846