Nyheter

Vill du bli en StödHankeit?

Hej Hankeit! 
Känner du att du är en person som gärna lyssnar på andra då de har något på hjärta? Tycker du om att tala med andra studeranden även om djupare frågor?
Vi letar nu efter StödHankeiter, som kan ställa upp som stöd för de studeranden som behöver någon att tala med. Tanken är att vi på shs.fi skulle samla ihop kontaktuppgifter på en grupp studeranden som kallar sig StödHankeiter, så att de som kanske känner sig ensamma, går igenom en främmande livssituation eller för vad som helst annan orsak vill tala med någon annan studerande kan lätt kontakta någon. StödHankeitens uppgift är att erbjuda samtalsstöd och hjälpa att hitta professionell eller annan hjälp vid behov.
Alla StödHankeiter ska gå en MTEA2-skolning (Mielenterveyden Ensiapu 2, https://mieli.fi/fi/MTEAkoulutukset) som ordnas 18-19.8.2020. Tyvärr kommer denna skolning att gå på finska, så uppgiften kräver m.a.o. finskakunskaper.
Ifall du känner att detta är något för dig, skicka in en fritt formulerad text till maisa.dyhr@shs.fi där du berättar om vem du är och varför du skulle vara en bra StödHankeit! Sista dagen att anmäla sitt intresse är torsdagen 30.4.2020. Telefon- eller videosamtal kommer att hållas med alla som skickat en intresseanmälan.
Om du har frågor, kan du skicka dem till maisa.dyhr@shs.fi eller på WhatsApp +358405329718.
I väntan på att höra från er,
Maisa Dyhr, Styrelsen 2020