Nyheter

Studiepsykologens hälsning till Hankens studerande

I samband med händelser som rubbar vår grundtrygghet, såsom pandemin orsakad av Coronavirus (Covid 19), är det normalt att man kan känna en rad olika obehagliga känslor och reaktioner.
Det är inte ovanligt att man kan känna stress, osäkerhet, ångest eller ointresse för vardagliga saker man annars tycker om att göra. Man kan också känna av fysiska stressutlösta symptom såsom förhöjd hjärtpuls, magbesvär, låg energi eller andra obekväma förnimmelser i kroppen. Man kan även ha koncentrationssvårigheter eller reagera genom att få sömnsvårigheter. Att känna ett behov av att isolera sig från andra eller ha rädslor för att gå ut på offentliga platser kan också förekomma. Alla dessa är normala reaktioner i en onormal situation.
När vi känner oss ångestfyllda, brukar vi överestimera risker och fokusera på alla möjliga tecken på hot i vår omgivning, vilket i sin tur ökar på vår ångestkänsla. Detta är något som vi gör automatiskt, men det är sällan hjälpsamt för vårt välmående. Genom medvetna val, små praktiska åtgärder och handlingar kan vi dock minska på vår oro och stress.
 
Strategier som kan användas för att hantera den oro, stress eller ångest som kan väckas
 

  1. Begränsa informationsflödet och tiden som du lägger på att läsa om viruset på sociala medier och nyhetssidor. För att hållas uppdaterad om det viktigaste räcker det med att kort läsa nyheterna t.ex. en gång per dag. Ifall man läser om coronaviruset flera gånger om dagen, händer det lätt att ångesten väcks om och om igen, och hålls förhöjd längre tider. Läs gärna information från tillförlitliga källor, eftersom mycket sensationssökande och osann information cirkulerar. Tillförlitlig information kan du t.ex. hitta på https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19.

 

  1. Fokusera på det du kan kontrollera. Följ de råd och rekommendationer som myndigheterna och universitetet ger, bl.a. angående god hygien och social samvaro med andra människor. Ifall du märker att du fastnat i ångestfyllda tankar kring någonting som du inte kan kontrollera, försök istället vänligt och medvetet styra uppmärksamheten till något helt annat. Fokusera exempelvis på saker som du tidigare varit intresserad av: hobbyn, motion eller dylikt. Saker som påminner dig om livets normalitet och av det, att det finns saker är oförändrade.

 

  1. Ta hand om dig själv – fortsätt med din vardag och normala rutiner så gott det går.

Det är förståeligt ifall du upplever att detta undantagsläge påverkar dina studier på något sätt negativt. Det tar energi när våra vardagsrutiner ändras, men vi kan hjälpa återställa detta genom att skapa nya hjälpsamma vanor och strukturer var det är möjligt. Detta kunde exempelvis betyda att sträva till att hålla fast i en viss struktur och tidtabell, som om du skulle finna dig på en arbetsplats – även om du egentligen studerar hemma. Dela gärna med dig dina tips på hjälpsamma studievanor och trevliga fritidsaktiviteter med andra! När du skapar nya rutiner, kom gärna ihåg att vi alla sannolikt kan dra nytta av att minska på vår helhetsbelastning, t.ex. mängden arbete, ansvarsområden och krav vi ställer på oss själva, när vi upplever en högre grad av psykisk belastning.
 

  1. Håll kontakt med vänner och familj. I stressade situationer kan andras närvaro och sällskap vara oerhört viktigt för att minska oro och stress. Sök dig till människor i din närhet som inger dig lugn. Gör trevliga saker tillsammans och dela de känslor ni har. Försök undvika diskussioner kring teman som leder till ökat katastroftänkande.

 

  1. Vid behov, sök professionellt stöd. Bli inte ensam med din oro om den blir för stor och börjar påverka ditt mående och dina studier. Studiepsykologen finns till för dig ifall du känner att du har svårt att få tag i dina studier eller ifall du känner att du behöver tala med någon.

 
För tillfället genomförs alla samtal på distans. För att boka tid, vänligen ta kontakt med mig per telefon, sms eller e-post.
Studiepsykolog Fanny Hedenborg
Tfn: +358 50 448 9172
E-post: studiepsykolog(at)hanken.fi
 
ANDRA RESURSER:
Studentprästen på Hanken
– E-post: andreas.lundgren@evl.fi
– Telefon/Whatsapp: 050 380 0662
– Anonym chatt under jourtider, för närmare information:                  https://www.helsinginseurakunnat.fi/artikkelit/chattamedstudentprasten
Krisjouren för unga
Ta kontakt per e-post eller telefon (mellan mån-tors kl 9-11)
– Telefon: 045 341 0574 eller 044 765 4487
– E-post: krisjouren@helsinkimissio.fi
Kristelefon på svenska
– Telefonnummer 09 2525 0112
– Dejour tider: Måndag klo 16-20, Tisdag 9-13, Onsdag 16-20, Torsdag 9-13, Fredag 9-13
mielenterveysseura.fi/kristelefon