Nyheter

SHS uppdaterade riktlinjer för att dämpa spridningen av covid-19

Svenska handelshögskolans studentkår vidtog 13.3 åtgärder i linje med myndigheternas anvisningar för att dämpa spridningen av covid-19. Sedan detta har läget och myndigheternas anvisningar ändrats och SHS uppdaterar därför sina riktlinjer.
Finlands regering deklarerade måndagen 16.3 att undantagstillstånd råder i Finland. Regeringen har ytterligare förbjudit evenemang eller folksamlingar på över 10 personer och uppmanat att undvika att i onödan vistas på offentliga platser. Regeringens nya åtgärder gäller fram till 13.4. I enlighet med regeringens nya instruktioner stänger också Hanken sina dörrar fram till 13.4 och studenter får inte längre vistas på Hanken under den tiden.
SHS följer kontinuerligt med myndigheternas och Hankens anvisningar. Det betyder att de åtgärder studentkåren meddelat om tidigare förlängs till 13.4 och kan vid behov ytterligare komma att förlängas. Studentkårens dörrar är stängda och alla evenemang som ordnas av studentkårens eller dess underorganisationer fram till 13.4 ställs in. SHS styrelse och anställda fortsätter också att arbeta på distans fram till den tiden. SHS följer med myndigheternas och Hankens information och uppdaterar sina riktlinjer vid behov.
SHS uppmanar till att hålla huvudet kallt och följa myndigheternas och Hankens anvisningar. Följ med informationen om studierna som skickas av Hanken till @student.hanken.fi-adresserna, information på kursernas Moodle-sidor samt SHS information på shs.fi.
Alla har ett ansvar för att dämpa spridningen av covid-19. Vi på SHS hoppas våra medlemmar och deras närstående hålls friska! Ta hand om varann!
 
Länk till tidigare inlägg om SHS riktlinjer: https://www.shs.fi/news/shs-riktlinjer-for-att-dampa-spridningen-av-covid-19/?lang=sv
Studievägledning: https://www.hanken.fi/sv/studerande/aktuellt-studieservice
 
För mera information och frågor:
 
Kårordförande Fanny Hindsberg I fanny.hindsberg@shs.fi I +358 40 931 4495 I
 
Studentkåren: info@shs.fi 
Hanken: corona-info@hanken.fi