Nyheter

SHS riktlinjer för att dämpa spridningen av Covid-19

Svenska handelshögskolans studentkår tar myndigheternas anvisningar kring att begränsa spridningen av covid-19 på allvar och vidtar åtgärder för att anpassa sina evenemang, aktiviteter och arbete i enlighet med både de finska myndigheternas rekommendation och Svenska Handelshögskolans riktlinjer. Det genomgående målet för alla SHS åtgärder är att motverka spridningen av covid-19 för att skydda våra medlemmars och aktivas hälsa.
Regeringen har uppmanat att avboka alla publikevenemang med över 500 deltagare tills slutet av maj. Samtidigt rekommenderar man att även mindre evenemang ställs in och man ska undvika att samlas i större grupper. Alla som har möjlighet uppmuntras till distansarbete och resor utomlands ska undvikas.
Hanken har informerat att dess personal och studerande i både Helsingfors och Vasa kommer att arbeta och studera på distans från och med fredag den 13.3.2020. All undervisning från och med 16.3 sker digitalt (inkluderar all kontakt och handledning av studerande). Detta gäller tillsvidare.
Mer information angående Hankens anvisningar hittar på https://www.hanken.fi/sv/node/2407211
SHS följer enhälligt riktlinjerna av finska myndigheter och Hanken. Därmed kommer studentkårens alla evenemang inom mars månad att ställas in med omedelbar verkan. Det kan även bli aktuellt att evenemang efter mars månad kan komma att påverkas, om detta informeras skilt. Tillsvidare kommer inte nya evenemang att läggas upp eller marknadsföras, styrelsen informerar skilt om när det igen är möjligt.
Studentkåren stänger sina dörrar från 16.3 fram till måndagen 30.3, och styrelsen ser under den andra veckan över behovet av att fortsätta denna åtgärd. Samtliga bokningar till Casa-byggnadens utrymmen kommer också att avbokas under tiden kåren hålls stängd.
Styrelsen och studentkårens anställda kommer att arbeta och hålla möten på distans tillsvidare i enlighet med myndigheternas rekommendationer, men arbetet fortgår som normalt och både styrelsen samt anställda går att kontakta som vanligt. Styrelsen uppmuntrar alla SHS kommittéer och klubbar att vidta samma åtgärder.
SHS uppmuntrar till att undvika närvaro på större evenemang var smittorisken är hög och råder till god hygien. Kom ihåg att ta hand om dig själv, varandras hälsa och hjälp de som känner sig oroade eller ångestfyllda.
Det gäller att hålla huvudet kallt och följa med myndigheternas anvisningar, samt att hålla sig till verifierade nyhetskällor och undvika ryktesspridning. SHS informerar skilt om när åtgärderna gällande studentkårens verksamhet upphör att gälla.
 
För mera information och frågor:
Kårordförande Fanny Hindsberg I fanny.hindsberg@shs.fi I +358 40 931 4495 I
Studentkåren: info@shs.fi
Hanken: corona-info@hanken.fi
 
Länkar till ytterligare information angående cov-19:
SHVS.fi: https://www.yths.fi/sv/nyheter/2020/aktuell-information-om-koronaviruset/
THL.fi: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
UM.fi: https://um.fi/resemeddelanden-a-o
WHO.org: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 
Om du vill prata med någon om din ångest eller oro:
Psykisk hälsa Finland rf.:
Kristelefon 09 2525 0112
Dejour måndag 16-20, tisdag 9-13, onsdag 16-20, torsdag 9-13, fredag 9-13
Hemsida: ​www.mielenterveysseura.fi/kristelefon