Nyheter

Oy Casa Security Ab söker nya styrelsemedlemmar

Vill du vara med och utveckla ett riktigt företag? Oy Casa Security Ab, allas vår IB Bokhandel, söker nya, engagerade styrelsemedlemmar.
Trots att bokhandeln funnits till för studerande redan ett tiotal år utvecklas verksamheten fortfarande och under de senaste åren har IB framgångsrikt genomgått flera större förändringar. Vill just du vara med och påverka företagets framtid? Samtidigt får du god insikt i företagets alla delar och processer, för att inte glömma en ovärderlig erfarenhet att lägga till din CV.
Vi söker medlemmar med olika huvudämnen och erfarenheter. Det viktigaste är att du är intresserad av att lära dig om företaget och tar en aktiv roll i styrelsens arbete. Uppgiften som styrelsemedlem kräver tidsmässigt som mest några timmar i månaden.
Skicka en fritt formulerad ansökan och din CV (finska, svenska eller engelska) eller en hänvisning till din LinkedIn profil senast den 28 april 2019 till jerker.salokivi@shs.fi.
Eventuella frågor kan riktas till samma adress.