Nyheter

Sök till IHD ordförande!

Vill du leda det team som ordnar den bästa veckan på skolåret?
Posten som International Helsinki Days ordförande är nu öppen för sökande. Som ordförande för International Helsinki Days 2020 har du en unik möjlighet att leda och göra ett projekt för internationella studeranden. Helt enligt ditt team och dina önskemål. Det är en helhet som innefattar alla delar, så nästintill ett självständigt organ. Teamet ordnar allt från sponsorering till näringslivskontakter och internationell koordination.
Den verksamhet som du kommer bedriva är rekrytering av ditt team under hösten varefter den huvudsakliga
planeringen och ordnanet av veckan kommer att hända. Här är ditt ansvar att hålla koll och leda ditt team till bästa
förmåga. På våren sker verkställandet av veckan.
Det är en relativt kort period som ger mycket, både erarenhet och mervärde. Det är utmanande, tidvis intensivt och
en erfarenhet utan dess like.
Är du nästa ordförande för IHD?
Skicka in din ansökan till ansokan@shs.fi senast den 19.4. Beskriv kort dig själv och varför just du skulle passa
som nästa ordförande. Din ansökan kommer behandlas på Studentkårens fullmäktigemöte 24.4.
Jag, Emma Björkqvist (emma.bjorkqvist@shs.fi) i egenskap av sittande ordförande svarar mer än gärna på alla
frågor som uppkommer.
 
 
Med vänlig hälsningar,
Emma Björkqvist
International Helsinki Days ordförande 2019