Nyheter

Sök till Äldremannarådet

Äldremannarådet är ett rådgivande organ, bestående av ordförande samt tre till fem medlemmar, som har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och fullmäktige.
Till äldremannarådets uppgifter hör:
– att följa upp och ge ändringsförslag för implementeringen av kårens vision, mission och strategi
– att bevara och utveckla studentkårens traditioner och kulturella arv
– att stöda studentkårsaktiva och kårens förvaltning, och främja kontinuitet
– att ge förslag på mottagare av förtjänsttecken och stipendier
Om du är intresserad av att fungera som medlem i äldremannarådet 2019-2020 ska du skicka en presentation av dig själv inkluderat dina studentkårsmeriter. Berätta också varför just du vill vara medlem i Äldremannarådet och vad du kan bidra med.
Ansökan skickas till Äldremannarådets ordförande Rasmus Sinnemaa (rasmus.sinnemaa@shs.fi) senast den 23 mars 2019.
Äldremannarådet