Nyheter

Sök till Gulnäbbskommitténs ordförande!

Sök till Gulnäbbskommitténs ordförande!
Som Gulnäbbskommitténs ordförande är du huvudansvarig för att under kommande höst välkomna de nya kandidatstuderandena såväl till högskolan som studentkåren. För att förverkliga detta ansvarar du över rekryteringen av vice ordförande samt tutorerna, att ordna utbildning för dessa samt att ordna de i kommittéreglementet nämnda evenemangen (en gulnäbbsmiddag, en gulnäbbsintagning, ett gulnäbbsseminarium och en halarutdelning). Förövrigt har du friheten att göra vad du vill för att just hösten 2018 ska bli den bästa hösten i de nya gulisarnas liv!
Uppdraget är krävande, men även otroligt lärorikt. Trots det stora ansvaret posten innebär ger den oersättlig erfarenhet som du garanterat kommer att ha nytta av senare i livet. Förutom att du får vara med och förverkliga en oförglömlig höst har du även möjligheten att skapa en helt otrolig gemenskap med dina tutorer. Detta förtroendeuppdrag ger dig också ypperlig möjlighet att både lära känna högskolan och studentkåren bättre, då posten innebär värdefullt samarbete med Hankens personal samt tätt samarbete med studentkårens operativa ledning.
Sista och slutligen ett slående citat:
”Jag ångrar att jag var med i Gekko”
– No one ever
Frågor kan ställas till avgående ordförande Sonja Wirén/Mami antingen via Whatsapp (+358 40 518 7747) eller e-mail (sonja.wiren@shs.fi). Givetvis går det också att i skolan/på kåren komma och rycka i armen!
Deadline 3.2.2019 klockan 12.00 som skickas in till ansokan@shs.fi. Valet sker på fullmäktigemötet den 6.2, start 17.00.