Nyheter

Stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors

Årsfeststipendium, Helsingfors
 
Ekonomföreningen Niord r.f. lediganslår årligen ett stipendium på 500 euro för studerande vid Hanken i Helsingfors. Stipendiet delas ut under den solenna akten på SHS årsfest 24.2.
Stipendiet delas ut åt en hankeit som aktivt synats i SHS eller i Hankens verksamhet och bidragit till att upprätthålla den goda imagen. Även udda projekt kan premieras.
Du kan söka stipendiet för din egen del eller för någon annan. Ansökan riktas till Niords stipendienämnd som beslutar om vem som får stipendiet.
Ansökningarna lämnas in till ansokan@shs.fi senast 14.1.2019.