Nyheter

Master's Committee 2019 har valts

Master’s Committee 2019 teamet består av följande personer:

Nya Medlemmar:
Aleksandra Ferens-Sorotckaia
Rasmus Hietanen
Maggie Knorr
Janina Korhonen
Laura Lehti
Rita Merisalo
Tuuli Tuominen
Medlemmar som fortsätter:
Jordan Lawrence (Pres)
Anna Hedvall
Joonas Bask
Saara Bergman
Eweliina Larsson
Nikita Zdobin
Pernilla Wohlström
Laura Aaltonen