Nyheter

Sök till Fullmäktiges presidium!

SÖK TILL FULLMÄKTIGES PRESIDIUM! Fullmäktiges presidium väljs på fullmäktiges första möte, det så kallade konstituerande möte 9.11 kl 13.00. Till fullmäktiges presidium hör fullmäktiges ordförande och två (2) vice ordförande. Varje studentkårsmedlem och före detta studentkårsmedlem är valbar till fullmäktiges presidium oberoende av om de har blivit invalda till fullmäktige. Minst en medlem av presidiet skall vara ordinarie ledamot av fullmäktige. Styrelseledamöter, ekonomirådsledamöter eller anställda får ej fungera i fullmäktiges presidium. Ansökan och en skriftlig presentation skall skickas in till ansokan(a)shs.fi senast 6.11 kl 12.00 ifall du vill att din skriftliga ansökan delas med fullmäktigeledamöterna. Det är även möjligt att ställa upp på mötet utan att ha skickat in en skriftlig presentation. Vid frågor kan man kontakta nuvarande Fullmäktigepresidiet.