Nyheter

Lediganslående – Generalsekreterare på Svenska handelshögskolans studentkår

Lediganslående – Generalsekreterare på Svenska handelshögskolans studentkår

Tjänsten som generalsekreterare för Svenska handelshögskolans studentkår är lediganslagen. Vi rekryterar nu en samhällsintresserad person till en omväxlande och rolig arbetsplats, där det finns stora möjligheter att själv utforma sin arbetsbild och utveckla sitt nätverk och kunnande.
Som generalsekreterare fungerar du som mötessekreterare för studentkårens officiella organ. Du jobbar tätt tillsammans med styrelsen och övriga förtroendevalda och fungerar som ett stöd för dessa. Du bereder ärenden och sköter kontakter med myndigheter. Du har hand om ekonomiprocesserna i samarbete med ekonomi- och förvaltningssekreteraren. Du upprätthåller kontakter till studentkårens intressenter. Du ansvarar också för studentkårens dokumenthantering och arkivering samt GDPR-process. Som generalsekreterare är du studentkårens enda heltidsanställda och din uppgift är att facilitera de förtroendevaldas uppdrag. På studentkåren jobbar också en ekonomi- och förvaltningssekretererare på deltid som du som generalsekreterare fungerar som förman för.
Vi söker en person som har ett kunnande inom både samhällsfrågor, ekonomi, förvaltning och juridik. Kännedom om studentkårsverksamhet samt högskolevärlden är en fördel, men inget krav. Du bör dock vara intresserad av att arbeta på en allmännyttig organisation som fungerar som intressebevakare för sina medlemmar. Du bör också vara intresserad av högskolefrågor. Vi förutsätter att du uttrycker dig obehindrat på svenska, finska och engelska.
Vi erbjuder en heltidstjänst i flexibel miljö. Till tjänsten hör sporadiska arbetsresor (inrikes) och en del kvällsarbete. Du får arbeta i en dynamisk och avslappnad miljö och bygga upp ett nätverk både inom den finlandssvenska och den finska sfären.
Skicka in din CV och ditt motivationsbrev med löneanspråk till adressen ansokan (a) shs.fi senast 12.10.2018 kl 12.00. Vi kallar till intervju under vecka 42.
Närmare uppgifter fås av styrelseordförande Henna Konsti, henna.konsti@shs.fi, tel 040 4842160 eller nuvarande generalsekreterare Camilla Mäkinen, gensek@shs.fi, tel 0414681266.