Nyheter

Sök till Hankens Styrelse

Bli studeranderepresentant i Hankens styrelse!
Styrelsen är Hankens högsta verkställande organ. Styrelsen fattar beslut om strategiska frågor, utnämner rektorn och beslutar om ekonomin m.m. Som studeranderepresentant i Hankens styrelse är man med och fattar beslut samtidigt som man representerar alla studerande på Hanken och bevakar deras intressen. Mandatperioden i styrelsen är 3 år.
Ansökningstiden är öppen från och med onsdag 19.9 till och med fredag 5.10 kl. 18.00
I ansökningen bifogas CV samt en fritt formulerad text om vem man är och varför man söker.
Ansökningen skickas till gensek@shs.fi
För att ansöka bör man vara närvaroanmäld på Hanken.
Mellan 8-12.10 deltar de sökande på en intervju som hålls av en rekryteringskommitté bestående av några medlemmar från studentkårens styrelse samt några av delegaterna från studentkårens fullmäktige.
De sökande bör vara förberedda på att närvara på studentkårens fullmäktigemöte tisdagen den 16.10 kl. 17.00 för en sista intervju, varefter fullmäktige fattar beslut om vem som väljs till studeranderepresentant i Hankens styrelse.
Läs mer på: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation/beslutsfattande-och-radgivande-organ/hankens-styrelse
Vid frågor, kontakta rekryteringskommittéens ordförande, Christian Nygård, christian.nygard@shs.fi