Blogg

Sommarjobb i Toronto sommaren 2019?

Intresserad av internationell arbetserfarenhet och värdefull föreningsverksamhet?
Kaledonistit ry söker nu 6-8 finländska studerande för att delta i föreningens praktikutbyte genom att sommaren 2019 utföra sommarpraktik i den kanadensiska storstaden Toronto och bilda föreningens styrelse för en mandatperiod på 4 år (2019-2022). Utbytet är en intensiv djupdykning i den kanadensiska kulturen där deltagarna får möjligheten att upptäcka Nordamerikas fjärde största stad, bilda vänskapsband över Atlanten och bli del av ett stort alumnnätverk. De utvalda deltagarna för även vidare en unik utbytestradition som pågått sedan år 1951. Utbytet sker i cykler på 4 år så nästa chans att delta i utbytet är år 2023!
Vad ingår i praktikutbytet?
Utbytet pågår ungefär 3 månader och inleds i medlet av maj 2019 då deltagarna reser över Atlanten. Starten är kraftfull i form av en road trip som organiseras av den kanadensiska motparten Hart House Finnish Exchange (HHFE). Under början av juni inleds sedan sommarpraktiken som pågår ca 10 veckor. I sökandet av arbets-/praktikplatser understöder HHFE-alumner men även egen aktivitet krävs. Arbetsplatserna är således inte förutbestämda men ändamålet är i förstahand att hitta positioner som motsvarar deltagarnas studieinriktning. HHFE arrangerar även boende till ett rimligt pris. Deltagarna ansvarar för rese- och boendekostnader samt visumsavgifter. Under tidigare år har föreningen dock delvis kunnat täcka kostnader som uppkommit i samband med utbytet genom att ansöka om understöd och genom företagssamarbete.
Vem kan ansöka?
Studerande på Svenska Handelshögskolan utgör tillsammans med studerande vid Aalto-universitetet och Helsingfors universitet den begränsade grupp studerande som är berättigade till att ansöka till utbytet. Både kandidat- och magisterstuderande kan ansöka till programmet. Faktorer som tidigare jobberfarenhet och föreningsverksamhet vilka inverkar på jobbsökande kan även tas i beaktande vid valet av deltagare.
Vad krävs av deltagarna?
De valda deltagarna ska ha beredskap att binda sig till en mandatperiod på 4 år (tills nästa styrelse väljs hösten 2022). Till rollen som styrelsemedlem ingår ett förtroendeuppdrag som kretsar kring upprätthållandet av föreningens verksamhet och förberedelser inför utbytet 2019. Sommaren 2021 agerar styrelsen värd för en motsvarande grupp kanadensiska studerande som utför ett praktikutbyte i Helsingfors. Under mandatperioden inträffar även föreningens 70-årsjubileum (1951-2021) och med alumners stöd ansvarar styrelsen även för anordnandet av jubileumsfirande.
Hur ansöker man?
–  Ansökningstiden är 1.9.-30.9.2018 
–  Ansökan görs på föreningens hemsida via länken http://www.kaledonistit.com/haku-2019
–  Närmare instruktioner för att ansöka hittas här på finska
Ansökan har tre komponenter:

 1. En kort video som du inleder på engelska genom att presentera dig (namn, studieinriktning, drömjobb i Kanada) och fortsätter på svenska eller finska genom att svar frågan ”varför vill du delta i utbytet och bli styrelsemedlem i Kaledonistit ry?”

2. Din CV på engelska (i pdf-form)

3. Ifylld ansökningsblankett med linkar till videon och din CV

Vidare information om utbytet fås även per epost på adressen kaledoni@list.ayy.fi eller genom föreningens kontaktperson på Hanken, Philip Böckelman, som nås per epost på philip.bockelman@gmail.com .