Blogg

Förnyelser i kursen Seminarium från 12 till 5 sp

Kursen Seminarium ges ännu läsåret 2018-19 som 12 studiepoäng. De seminariekurser som
inleds under läsåret 2019-20 kommer att vara värda 5 sp.
Exempel 1
Studerande som inleder kurser Seminarium i september 2018 erhåller 12 sp för kursen
då de lämnar in allting som krävs i enlighet med kursbeskrivningen och dess på förhand
fastslagna tidtabell (de flesta seminarierna avslutas i maj 2019). Se kursbeskrivningen för
hösten 2018 i både WebOodi och Moodle.
Exempel 2
Studerande som inleder kursen Seminarium i januari 2019 måste avlägga kursen i sin
helhet senast i december 2019 för att få 12 sp för kursen. Förseningar tillåts ej. Vissa in-
stitutioner erbjuder möjlighet till en snabbare takt (se kursbeskrivningen i både WebOodi
och Moodle). Kursbeskrivningen och kursinnehållet för våren 2019 är nödvändigtvis inte
fullständigt det samma som för hösten 2018.
Exempel 3
Studerande som inleder kursen Seminarium i september 2019 avlägger kursen som en
kurs värd 5 sp. Ändringar i kursbeskrivningen och –innehållet har skett (i jämförelse med
Seminarium värd 12 sp).
Notera: Kursbeskrivningarna fastställer detaljerna för alla tre olika exempel.