Blogg

Suppleant till AR

Vi söker nu en suppleant till Akademiska rådet (AR) för mandatperioden slut 31.12.2018.
 
Vad är AR?
Till Akademiska rådets uppgifter hör att utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan, på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning, godkänna undervisningsplaner, utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar, utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar.
 
Till det akademiska rådet hör

  1. Rektor som ordförande och en prorektor som vice ordförande
  2. En representant för varje institution
  3. En representant för Hankens center för språk och affärskommunikation
  4. Två representanter för professorerna
  5. Två representanter för övriga lärare och forskare och övrig personal.
  6. Två studenter.

 
Fundera på saken och ifall detta är något som intresserar dig så kan du ta kontakt med mig på filip.styrstrom@shs.fi  så ger jag mera information om saken.
 
Ansökningar skickas till studier@shs.fi och deadline för ansökningar ä 15.4
 
 
Filip Styrström, Styrelsen 2018
Utbildningspolitik