Blogg

Uppdatering om stöd från FPA

De flesta studeranden har något att göra med FPA under studietiden, oftast gällande studiestöd, bostadsstöd och studielånet. Ofta löper kontakten med FPA smidigt, men ibland tvingas man också kämpa lite med dem, och eventuellt betala tillbaka stödmånader för att man haft för höga inkomster. Det ligger ändå i FPA:s intressen att göra systemen så klara och enkla för oss studeranden, vilket bland annat medfört några förändringar nu i år. Här beskrivs några förändringar som gjorts eller kommer att göras i år, som du hoppeligen har nytta av att känna till.
Inkomstgränsen per år höjdes för år 2018 och 2019, lyfter man studiestöd för 9 månader per år får man ha en årsinkomst på 11 973€. Detta är en ökning på ca. 120€ från ifjol. Dessutom, ifall gränsen överskrids med mindre än 222€ behöver man inte annullera en stödmånad eller betala tillbaka. Till inkomstgränsen beräknas bland annat skattepliktiga förvärvsinkomster och kapitalinkomster, samt stipendier och skattepliktiga socialförmåner. Studiestödet, det allmänna bostadsbidraget och studielånet beaktas inte!
Stöden betalas ut redan under månadens första bankdag, som ni kanske märkt. Studiestödet man får som hankeit ifall man bor självständigt, alltså inte hemma hos föräldrar är 250,28€ per månad. Ifall man är vårdnadshavare för ett eller flera barn kan man få 75€ extra i stöd per månad, detta beviljas automatiskt, mängden barn eller var barnet bor påverkar inte stöder.
Man beviljas vanligtvis 9 stödmånader, från september till maj. Men från och med 1.8.2018 kan man baserat på ansökan beviljas färre stödmånader, men även flera ifall man tänker studera under sommaren. Man behöver alltså inte ansöka skilt om studiestöd för sommaren eller göra en sommarstudieplan, utan man inkluderar bara sommarmånaderna i den vanliga ansökningen för studiestöd ifall man tänker studera då. Ifall studierna drar ut på tiden kan man härefter totalt ansöka om 9 stödmånader extra, fastän man har mer än 75 studiepoäng kvar av sin examen. Man ska dock kunna motivera varför man behöver fler stödmånader. Orsakerna för att få förlängt studiestöd bör vara något man själv inte kunnat påverka.
Man måste i medeltal studera 5 studiepoäng per stödmånad, och totalt 20 studiepoäng under ett läsår för att få något stöd över huvud taget. Med andra ord bör man få ihop 45 studiepoäng per läsår för att kunna lyfta 9 stödmånader. Lyfter man färre stödmånader bör man få ihop minimi 20 studiepoäng, fastän man lyfter färre än 4 stödmånader. Kraven gäller inte det första läsåret ifall man inlett sina studier på våren.
Något som är nytt från och med i år är avbrytandet av studier. Ifall man avbryter en utbildning och påbörjar en annan, så nollas inte antalet stödmånader. Har du alltså studerat ett år och lyft 9 stödmånader, men därefter väljer att byta utbildning så är de stödmånaderna ändå använda, de nollas inte. FPA utreder alla studerandens studieframgångar i oktober 2018, då kontrolleras studieframgångarna för läsåret 31.7.2017-31.7.2018, samt hela den tid man studerat på en högskola. Har man alltså något man behöver meddela FPA angående läsåret, inkomster och dylikt lönar det sig att meddela det innan utredningen i oktober. FPA får all data automatiskt, och kommer att kräva svar av den studerande angående problem som framkommer under utredningen.
Andra förändringar är bland annat att uppgivandet av familjeförhållande och ifall man flyttat nu har försvunnit då man ansöker om studiestöd, den information FPA behöver angående detta fås automatiskt. Ska man studera utomlands, för exempelvis utbyte ska man närvaroanmäla sig vid den egna skolan och ladda upp ett bevis för utlandsstudier då man ansöker om studiestöd, alltså intyg på att man blivit antagen för utbytesstudierna. Man kan även få ett speciellt bostadstillägg för tiden utomlands. Det kommer även att bli lättare att ansöka om studiestöd, processerna automatiseras och FPA får all data automatiskt. Då man tar emot sin studieplats och närvaroanmäler sig på nätet ska man inte behöva ladda upp bilagor eller skriva någon fri text, resultatet av ansökan borde behandlas och meddelas inom några minuter.
Det har inte skett några större förändringar gällande det allmänna bostadsbidraget. Reglerna kring bostadsbidraget verkar ännu vara lite oklara, varje fall bedöms av en handläggare på FPA. Men i princip kan man få ett allmänt bostadsbidrag som är 80% av skillnaden mellan de godtagbara boendeutgifterna och bassjälvrisken. Har man låga eller inga inkomster så har man ingen bassjälvrisk. De godtagbara boendeutgifterna påverkas av var man bor, och hur man bor. Det allmänna bostadsbidraget är knepiga att söka, och man bör skicka in lönespecifikationer och arbetsavtal ifall man jobbar, andra eventuella bilagor samt hyresavtalet. Definitionerna kring kämppis-boende och sambo är fortfarande konstiga. Men som regel gäller det att ifall man är gift eller sambo räknas man lätt som ett hushåll med gemensam ekonomi. Vänner som bor tillsammans har sällan gemensam ekonomi, men kan ändå beaktas som ett hushåll, det är FPA som definierar ett hushåll. För att undvika detta är det bäst att uppgöra skilda hyreskontrakt, eventuellt även ha varandra som underhyresgäster, samt på annat sätt klargöra att man inte hör till samma hushåll.