Blogg

Undervisningens år

Det nya året har nu kommit igång med full fart och från intressebevakningens sida har vi inte legat på latsidan. Personligen tjuvstartade jag mitt år lite genom att delta i ett möte med den så kallade ”feedback-gruppen” på Hanken. Tillsammans försöker vi utveckla en feedback funktion till Hankens hemsida dit alla vi studeranden ska kunna ge respons om vad vi tycker är bra eller mindre bra. Ett fungerande feedback-system är av yttersta vikt så att vi tillsammans kan fortsätta och förbättra vår studietid på Hanken och jag ser fram emot att följa med den processen under året.

I övrigt har vi jobbat både i Pedagogiska rådet och Akademiska rådet för att förändringarna i magisterprogrammen från 8 och 6 sp kurser till 10 och 5 sp skall gå så smidigt som möjligt för våra studeranden. En del av det var att delta i en förhandsvisning av studieplanerna som ordnades för SHS-institutionsrepresentanter samt styrelse av studiebyrån och institutionerna innan de slås fast.

Från skolans håll kommer det att komma en infosida på Hankens hemsida om alla förändringar som kommer på kandidat- och magisternivå. Det kommer även att mailas ut till oss studeranden om specifika förändringar på magister- och kandidatnivå.

Det är alltså mycket som är under förändring detta år och dessutom har rektorn utnämnt detta år till ”Undervisningens år” vilket passar utmärkt för undertecknad. Satsningar på nya idéer och koncept kommer att ligga i fokus och verksamheten utvecklas. Det är här ni medlemmar av studentkåren kommer in. Jag jobbar för er och jag är säker på att ni har många bra förslag på hur vi kan förbättra vår utbildning. Därför uppmanar jag er att kontakta mig antingen via mail till studier@shs.fi eller genom att rycka mig i armen i skolan. Jag känner att vi har alla möjligheter att göra ett avtryck i år och göra en verklig skillnad!

Ha det bra och jag hoppas få höra ifrån er!

Filip Styrström
Utbildningspolitik 2018