Blogg

HÄLSNINGAR FRÅN AKADEMISKA RÅDET

31.1.2018 beslutade Hankens akademiska råd att den fördjupade praktiken på magisternivå ska utökas. Alla arbetande magisterstuderanden kan nu själv välja om han / hon vill inkludera 0, 5 eller 10 sp praktik i sina huvudämnesstudier. Hur proceduren i praktiken ska genomföras och rapporteras klargörs senare. Ändringarna gäller från och med läsåret 2018-2019.
Vidare så beslutade AR att kursstart läsåret 2018-2019 sker den 3 september 2018 för alla studerande förutom gulisarna. Detta med hänsyn till att många Hankeiter jobbar över sommaren med arbetskontrakt som slutar den 31a augusti. Förhoppningen är att de flesta nu hinner slutföra sina jobb och därigenom också kan delta de första intensiva skolveckorna.
Vi är glada över ovanstående beslut då bådadera uppmuntrar Hankeiter att arbeta och därmed komplettera sina studier med en praktisk verktygslåda. Samtidigt anser vi att besluten förbättrar möjligheten att bli färdig inom (eller närapå) utsatt tid. Därtill ger de studeranden som jobbar lågavlönat bättre möjligheter att upprätthålla sitt studiestöd.
Tveka inte att kontakta oss vid frågor
Med vänliga hälsningar,
Kenneth Nilsson & Anna Piiroinen
Hankens akademiska råd