Blogg

Vad händer med Hankens inträdesprov?

Hej!
Mitt namn är John Fast och jag fungerar som kursledare och VD för Svecasa. I denna bloggpost berättar jag om antagningsprocessen till Hanken 2018, samt hur Svecasa kommer att fortsätta hjälpa studerande att komma in till Hanken.
Hankens inträdesprov är något som har ändrat väldigt lite mellan åren, Företagsekonomi 100 och Vår Ekonomi har länge varit det första smakprovet för studenter so varit intresserade av att få smaka på det goda livet på Hanken. Ifall du skrivit bra i studentskrivningar har detta även höjt dina totala poäng och möjligjort en studieplats på Hanken trots en mindre lyckad prestation i inträdesprovet. På samma sätt har det också förr varit möjligt att kompensera en sämre prestation i studentskrivningarna med att skriva bra i inträdesprovet. Hur ser det ut i år då? Som Taylor Swift skulle säga “everything has changed”.
Den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning
De senaste två åren har Hanken tillsammans med Åbo Akademi ordnat ett gemensamt inträdesprov för respektive ekonomiutbildning. I år går Hanken och ÅA ett steg längre genom att delta i den gemensamma antagningen till ekonomiutbildning i Finland. Detta innebär Hanken delar urvalskriterier med de övriga ekonomiutbildningar. Vill du t.ex. studera i Helsingfors kan du söka till Kauppis och Hanken och endast skriva ett inträdesprov. Kommer du in till den första skolan faller de övriga alternativen automatiskt bort.
Antagen på basis av studentvitsord
För första gången någonsin så kommer 60% av de som börjar studera på Hankens “nybörjarplatser” att antas på basis av endast studentvitsord. De studentexamens ämnen som ger flest poäng är modersmål och lång matematik . Kort matematik och ett A-språk ger näst mest poäng . Därefter följer valfria ämnen med ännu lägre poäng. Vitsorden avtar i de flesta fall med två poäng per vitsord. Inga vitsord lägre än C ger några poäng. Minimi antalet poäng för att bli antagen direkt på studentvitsorden är 20. I tabellen nedan ses poängantalet per ämne. Det är inte möjligt att få poäng av fler än 5 ämnen.

Studentexamen  L M C
Modersmål 10 9 7 5
Matta (L) 10 9 7 5
Matta (K) 8 6 4 2
A-Språk 8 6 4 2
De två andra prov som ger högst poäng 6 4 2


Antagen på basis av inträdesprov

Lyckas du inte komma in till Hanken på basis av dina studentvitsord så bör du skriva inträdesprovet, studentvitsorden har i detta skede ingen inverkan mera. Inträdeslitteraturen 2018 är helt annorlunda tidigare år. Inträdeslitteraturen baserar sig på de följande fyra gymnasiekurserna; Statistik och sannolikhet (MAB5), Sannolikhet och statistik (MAA10), Människan i en föränderlig omvärld (Hi1), Ekonomikunskap (SL2). 40% av de som börjar på Hankens nybörjarplatser kommer att tas emot via inträdesprovet.
För- och nackdelar
Den självklara fördelen med detta system är att det är väldigt enkelt att söka till flera olika utbildningsprogram samtidigt. Ifall du är helt säker på att du vill studera ekonomi och inte har så stor skillnad var så kan du enkelt söka till samtliga utbildningar, förutsatt att du klarar de svenska/finska språktesten.
Den negativa sidan är förstås det att de som blir antagna till Hanken inte kommer att få ett liknande smakprov som tidigare på vad det innnebär att studera ekonomi, i och med att inträdeslitteraturen inte är lika ekonomi fokuserad som tidigare år. En annan negativ aspekt är att de sökande får först veta en vecka innan inträdesprovet ifall de kom in på basis av studentvitsorden.
Svecasa 2018
Trots förändringar så kommer vi på Svecasa att fortsätta med vår verksamhet precis som förut. I och med ändringarna i inträdeslitteraturen så kommer vi att erbjuda en helt ny kurs. Uppbyggnaden är sådan att vi har valt att lägga största fokuset på historiadelen. Orsaken till detta är att matematik- och samhällsläradelarna är ganska självförklarande. Matematik och statistik behövs oberoende av huvudämne, och samhällsläradelen handlar om grundläggande nationalekonomi. Den stora utmaningen blir då att förstå historiadelen från ett ekonomiperspektiv. Föreläsarna är precis som förut studerande på Hanken med stor motivation till att lära ut och att hjälpa deltagarna att komma in till Hanken. I och med förändringarna så kommer vi att ha samma antal föreläsningstimmar som tidigare år (60h) fastän vi har ett ämne färre att undervisa. De som väljer att gå Svecasas prepkurs kommer att få en högklassig kurs samt de bästa redskapen som finns tillgängliga för att klara av Hankens inträdesprov 2018.
John Fast