Nyheter

UU söker studerande representanter

UU söker du studerande representanter till Institutioner & Akademiska rådet
Vi söker nu:
– en ordinarie studerande representanter till Akademiska rådet (AR)
– en ordinarie studerande representant till institutionen för marknadsföring & logistik
– en suppleant till institutionen för Finansiell ekonomi & Statistik
– en suppleant till institutionen för Nationalekonomi
– två suppleanter till institutionen för Redovisning & Handelsrätt
Vad är AR?
Till Akademiska rådets uppgifter hör att utveckla och utvärdera utbildning och forskning vid högskolan, på begäran av styrelsen avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning, godkänna undervisningsplaner och fastställa förhörsschema, utse sakkunniga och uppgöra tjänsteförslag vid professorsutnämningar, utse granskare för pro gradu- och licentiatavhandlingar samt förhandsgranskare, granskare och opponenter för doktorsavhandlingar, bedöma och godkänna pro gradu-, licentiat- och doktorsavhandlingar. Mera info om AR hittar du från: https://www.shs.fi/studentkaren/intressebevakning/studeranderepresentanter/?lang=sv
Vad är IR?
Varje ämne på skolan hör till en institution, och varje institution leds av ett institutionsråd (IR). Där fattas en stor del av de viktiga besluten gällande undervisningen på Hanken: allt från vilken period kurser skall ordnas i, vad som ska behandlas i kurser och hur studerande ska bedömas till hurdana ”spelregler” som ska gälla i ämnet och nyanställningar vid institutionen i fråga. Därför är det otroligt viktigt att vi som studentkår har duktiga representanter som är med i institutionsråden, och som där ser till att studerandes åsikter hörs när beslut fattas.
Som studerande representant i dessa får du bl.a.
– Övning i mötesteknik
– Ett förtroendeuppdrag att sätta på din cv
– Chansen att lära känna din högskola och dina föreläsare bättre
– Möjligheten att verkligen påverka dina studier
I utbyte förväntas av dig:
– Att du deltar på möten som hålls ett par gånger per termin
– Att du rapporterar vad som hänt på mötena
Att vara  studerande representant kräver alltså inte så mycket tid av dig samtidigt som du får värdefull erfarenhet av högskolan och för framtiden, samt en möjlighet att besluta hur studierna skall se ut. Den pågående mandatperioden går ut 31.12.2018.
Fundera på saken och ifall detta är något som intresserar dig så kan du ta kontakt med mig (Sofia Holm) sofia.holm@shs.fi så ger jag mera information om saken.
Ansökningar skickas till studier@shs.fi och deadline för ansökningar är  19.12.2017
 
Sofia Holm, Styrelsen 2017
Utbildningspolitik