Nyheter

Fullmäktigemöte 10/2017 4.12 kl 17.00

SHS fullmäktige kallas till fullmäktigemöte 10/2017 som hålls 4.12 kl 17.00 i lärarrummet i Helsingfors och i rum V105 i Vasa.

På mötet kommer att behandlas bl.a:
– Val av revisorer
– Val av inventeringsmän
– Fastställande av studentkårsavgiften 2018-2019
– Fastställande av budget 2018
– Fastställande av verksamhetsplan 2018
– Styrelsens proposition gällande medlemmar till disciplinnämnden
– Styrelsens proposition gällande medlemmar till unikollegiet
– Stora utskottets proposition om komplementering av Stora utskottets medlemmar