Nyheter

Sök Solrosens stipendium!

Föreningen Solrosen lediganslår ett stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors.
Föreningen Solrosen till minnet av Jenni Laxén rf är grundad i september 2015. Syftet med föreningen är att upprätthålla minnet av Jenni Laxén samt att understöda de värderingar och intressen hon värnade om, som t.ex. kamratskap, jämlikhet, mänskliga rättigheter, språkkunskap, kultur och rättvisa.
Stipendiet delas ut under den solenna akten på SHS årsfest den 24 februari 2018.
Stipendiet utdelas till en studerande med stort intresse för språk och andra kulturer, speciellt i spansktalande länder.
Du kan söka stipendiet för din egen del eller för någon annan.
Ansökningarna riktas till studentkårens generalsekreterare och kommer att behandlas av studentkårens märkes- och stipendienämnd. Sista inlämningsdag är den 15 december 2017.
E-post: gensek@shs.fi