Blogg

SHS fullmäktige har konstituerat sig

Oscar Byman valdes till Svenska handelshögskolans studentkårs fullmäktigeordförande för perioden 2017-2018 under fullmäktiges konstituerande möte 8.11.
– Jag vill leda fullmäktige till ett aktivt och ansvarsfullt arbete i uppföljningen av studentkårens verksamhet, säger Byman som studerar andra året vid Helsingfors campus med huvudämnet Företagsledning och Organisation.
Christoffer Backlund, fjärde årets studerande med Finance som huvudämne vid Vasa campus, valdes till vice ordförande.
– Vasa har möjlighet att ge värdefull​ och objektiv input i viktiga frågor som gäller också Helsingfors, sade Backlund.
Julius Tallqvist som studerar tredje året på Helsingfors campus med marknadsföring som huvudämne valdes till fullmäktiges andra vice samt till fullmäktiges stora utskotts ordförande.
Henna Konsti valdes till styrelsebildare. Hon studerar tredje året vid Helsingfors campus med Företagsledning och Organisation som huvudämne.
– Studentkåren är givetvis nära mitt hjärta och jag är jättetaggad att sätta igång arbetet, säger Konsti.
SHS ordnar varje år fullmäktigeval och väljer 20 ledamöter till kårens högsta organ. Samtliga studentkårsmedlemmar är röstberättigade och röstningsprocenten var i år 34,34%, vilket är högre än det nationella genomsnittet på 31,9% i övriga studentkårer. Årets fullmäktige består av 15 ledamöter från Helsingfors valförbund och 5 ledamöter från Vasa valförbund.
Tilläggsinformation:
Marina Nygård, generalsekreterare
Tel. 044 9895 659
gensek@shs.fi
Oscar Byman, fullmäktigeordförande
Tel. 044 3421 495
 
Fotograf: Kati Hemmi