Nyheter

NESU-SHS rekryterar

Vill du lära känna ekonomistuderande från hela Finland och delar av Norden? Vill du vara med och ordna sitzer och andra evenemang både för dessa och andra Hankeiter? Vill du dessutom ha möjligheten att själv välja hur aktiv medlem du är? Tvivla då inte med att bli NESU-SHS aktiv!

Om du vill vara med i denna härliga NESU-gemenskap, skicka en fritt formulerad ansökan tilll nesu-shs@nesu.net senast 30.10.

NESU-SHS är en av de nyaste medlemmarna i Nordiska Ekonomie Studerandes Union, som inkluderar studentkårer från en stor del av hela Finlands handelshögskolor. Utöver Finland räknas även Island och Estland till de mest aktiva länderna inom NESU. Unionen är till för att främja samarbetet mellan ekonomistuderanden, vilket skapas med hjälp av t.ex. gemensamma sitzer, seminarier och fantasifulla stugveckoslut. Ett stort antal fartfyllda evenemang finns tillgängligt till för alla Hankeiters glädje året runt – nu när NESU finns även inom SHS, har alla Hankeiter den utsökta möjligheten att festa tillsammans med blivande ekonomer allt från Uleåborg ända till kära grannen KY!